NYHETER

1 Feb 2013

Ny kunde


J. O. Invest har i dag besluttet å ta i bruk Escali Financials. Systemet skal benyttes for administrasjon og måling av finansielle instrumenter i J. O. Invest og Jo Tankers konsernet. De tar i bruk modulene Innlån, Utlån, Rentederivater, Valutaderivater, Bank/Likviditet, Aksjer/Fond og Rentepapirer.

Jo Tankers er en av verdens ledende leverandører av sjøtransport for kjemikalier, petroleum og oljer.

Tags:

Archive