NYHETER

3 Jul 2015

Kurs i Budsjettering, kontantstrømanalyse og likviditet

Kurs i Budsjettering, kontantstrømanalyse og likviditet


28. August
 er det klart for kurset "Budsjettering, kontantstrømanalyse og likviditet" i Oslo. Kurset passer for alle brukere av Escali Financials som er opptatt av å se på fremtidige kontantstrømmer. Jobber du med budsjetter, likviditet, sensitivitets- og scenarioanalyser og kontantstrømanalyse er dette kurset for deg. Vi vil fokusere på ny funksjonalitet som har kommet til siste årene, slik at det vil passe både deg som har tatt tilsvarende kurs og nye brukere.

Påmelding gjøres til albert@escali.no eller kurs@escali.no innen torsdag 20. August. Det er begrenset med plasser og tilsvarende kurs har erfaringsmessig vært populære.


Her er fullstendig program:   

·         Sammenheng mellom stamdata og budsjett

o   Innlegging stamdata lån/rentepapirer

o   Innlegging stamdata rentederivater

o   Innlegging valutaterminer gjennom nytt pre-registreringsbilde (Nytt)

o   Hva er basisen for kontantstrømmer og periodiseringer i budsjettet?

·         Budsjett basert på refinansiering

·         Budsjetter basert planlagte kontantstrømmer

o   Planlagte innlån

o   Planlagte utlån

·         Operasjonelle kontantstrømmer (Nytt)

o   Innlegging av leasing og garantier

o   Innlegging av fremtidige inntekter

o   Innlegging av fremtidige kostnader

·         Innlegging av rentescenarier

o   Manuell innlegging av best- og worst-case scenario

o   Automatisk generering av rentescenarie basert på rentekurve (Nytt)

o   Estimert rente på lån

-  Inklusiv margin eller eksklusiv margin?

o   Hvilke effekt har renteswap på rentescenarie

-  Test av utslag på ulike scenarier

·         Innlegging av valutascenarier

·         Forklaring og gjennomgang av ny funksjonalitet i budsjettbildet (Nytt)

·         Gjennomgang av budsjettrapporter med fokus på de nyeste (Nytt)

·         Innlegging av saldo bankkonti

o   Bistand med oppbygging av ny likviditetsrapport (Nytt)

-  Gjennomgang av nye likviditetsrapporter

 

Praktisk informasjon:

Alle våre kurs varer fra kl 09:30-15:30.

 

Kursavgift pr deltager er kr 3.495,- eks mva pr kursdag. Inkludert er lunsj og forfriskninger i pausene, samt leie av PC.

 

Kursdokumentasjon og nødvendig materiell blir delt ut på kurset.

 

For å sikre god individuell oppfølging vil det være maksimalt 12 deltagere per kurs.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved mindre enn 5 påmeldte.

 

Holdes i våre lokaler i Rosenkrantzgt 15.


 

Tags: