NYHETER

4 Nov 2015

Forberede deg til Solvens II

TID

8. desember kl. 09:30-15:30 (Bergen)

9. desember kl. 09:30-15:30 (Oslo)

STED

Våre lokaler i Øvre Kråkenes 49, Bergen og Rosenkrantzgt 15, Oslo

PRIS

Kr. 3.495,- eks mva

Prisen inkluderer, lunsj, drikke og nødvendig materiell.

KURSHOLDERE

Gerdt Vedeler og Andrew Sweetmore

PÅMELDING

 
kurs@escali.no

KURSBESKRIVELSE

Kurset går gjennom de viktigste og mest krevende områder i forbindelse med investeringer og Solvens II rapportering generelt. Kurset vil være av interesse for alle som tar del i eller har ansvar for Solvens II rapportering

KURSPROGRAM

Leksjon 1:

Innledning i Solvens II, SCR beregning og overordnet rapporteringskravet generelt

Leksjon 2:

 

Rapporteringskravet til investeringer

-Verdipapirtyper

-Verdsettelse

-Rating

-CIC og NACE Koder

-Motpart/utsteder

-Annen verdipapirinformasjon

Leksjon 3:

Strestesting av markedsrisiko

-Aksjerisiko og eiendomsrisiko

-Renterisiko

-Kredittrisiko

-Valutarisiko

-Konsentrasjonsrisiko

Leksjon 4:

Fondsgjennomlysning

-Gjennomgang av krav til fondsgjennomlysning

-Datainnhenting

-Beregning og rapportering

Leksjon 5:

Rapportering av SCR krav – forsikringsrisiko

-Rapporteringskrav for helse- og livsforsikring

-Rapporteringskrav for skadeforsikring

-Katastroferisiko

Leksjon 6:

Motpartsrisiko

 

Leksjon 7:

Regnskap og andre datakrav

-SII balanse

-Driftsrisiko

-Utsatt skatt

-Oppsett av kontoplan – best practice

Leksjon 8:

Forsikring/Avsetninger

-Premie erstatninger og kostnader

-Forsikringstekniskeavsetninger

Leksjon 9:

Rapportinnsendelse

-XBRL osv

-Validering

PÅMELDING

Sendes til: 

kurs@escali.no

Innen 27. november 2015

 

KURSVILKÅR

Påmelding til kurs er bindende. Avbestilling mer enn 10 dager før kurset belastes med kr. 500,- pr deltager. Avbestilling mindre enn 10 dager før kurset vil bli belastet med full pris.

Ved dokumentasjon av sykemelding faktureres intet. Escali Financial Systems AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved mindre enn 5 påmeldte.

 

Tags:

Archive