NYHETER

17 Oct 2019

Automatisk tolkning, import og behandling av sluttsedler

Ved hjelp av robotics og AI-teknologi kan Escali nå automatisk tolke, lese og behandle elektroniske sluttsedler. Dette gjør at du som kunde slipper å registrere kjøp og salg, skanne og linke sluttsedlene til transaksjonene, opprette motparter, verdipapirer og posisjoner.Hvordan fungerer det?

  • Alle sluttsedler fra meglere sendes med kopi til sluttsedler@escali.no
  • Sluttsedler leses og tolkes ved hjelp av robotteknologi
  • Finnes ikke verdipapirer og megleren fra før, opprettes både megler og verdipapiret automatisk
  • Verdipapiret posisjoneres (knyttes til en delportefølje) automatisk
  • Teknologien tolker om det er kjøp eller salg
  • Sluttseddelen linkes automatisk til transaksjonen og det er ikke behov for å scanne dokumentet
  • Alle transaksjoner vil være ferdig preregistrert og sluttsedlene vil automatisk få samme bilagsnummer som det godkjente bilaget
  • Alle sluttsedler vil lagres på vår egen Azure plattform
  • Hvis regnskapssystemet støtter elektroniske bilag vil det være mulig å videresende det til dette

 

 

Tags:

Archive