NYHETER

21 Oct 2019

Kurs godkjent som etterutdanning

Er det på tide med en oppdatering av kunnskapene om regnskapsføring og noteopplysninger på finansielle instrumenter?

Escali inviterer til 3 kurs som gir deg et dypdykk i det regelverket for regnskapsføring og noteopplysninger av finansielle instrumenter.  Vi går grundig igjennom regnskapsmessig behandling av de flest typer av finansielle instrumenter.

Kursbeskrivelse

Timer

Tid Bergen

Tid Oslo

Kursholder

Regnskapsføring av finansielle instrumenter (Norsk regnskapslovg.)

 

6 timer

12.11.2019

09:00–15:30

19.11.2019

09:00–15:30

Gerdt Vedeler

Krav til noteopplysninger – Investeringer (Norsk regnskapslovgivning)

 

3 timer

13.11.2019

09:00–12:00

20.11.2019

09:0012:00

Torbjørn Skulstad

Krav til noteopplysninger – Treasury (Norsk regnskapslovgivning)

 

3 timer

13.11.2019

12:30–15:30

20.11.2019

12:30–15:30

Torbjørn Skulstad

Krav til noteopplysninger – Investeringer (IFRS)

 

3 timer

14.11.2019

09:00–12:00

21.11.2019

09:00–12:00

Torbjørn Skulstad

Krav til noteopplysninger – Treasury (IFRS)

 

3 timer

14.11.2019

12:30–15:30

21.11.2019

12:30–15:30

Torbjørn Skulstad

Alle kurs er godkjent som etterutdanning som finansregnskap for regnskapsførere og som regnskap for revisorer.

Heldagskurs koster 3450,-, mens halvdagskurs koster 2000,-. Tar du to halvdagskurs i løpet av en dag er prisen som for heldagskurs.

Nærmere om innhold for de enkelte kursene, og regler for påmelding, finner dere ved å klikke på kursdokumentene nederst på denne artikkelen.

Påmelding skjer til kurs@escali.no. Husk å oppgi navn, selskap, og hvilke kurs du ønsker å delta på.

 

Tags:

Documents to download

Archive