NYHETER

24 Jun 2020

Foreslått kildeskatt på renter

Det er foreslått 15% kildeskatt på renter på intercompany-lån over landegrensene. Går dette gjennom vil forslaget tre i kraft 1. januar 2021 (Kilde: EY nyhetsbrev Mars 2020)

Hovedformålet med forslaget er å motvirke flytting av overskudd ved at norske konsernselskaper betaler uforholdsmessig høye renter til konsernselskaper hjemmehørende utenfor Norge.

Om forslaget trår i kraft er planen at vi implementerer funksjonalitet for håndtering av dette i Escali Financials.

Tags:

Archive