NYHETER

10 Jan 2021

Ny daglig leder

Som et ledd i et fokus mot stadig bedre virksomhetsstyring i Escali overlater Gerdt Vedeler sin stilling som daglig leder til Torbjørn Skulstad. Gerdt ser på det som viktig å få på plass et skille mellom den daglige ledelsen av selskapet og eierrollen han har som majoritetseier og styreleder i Escali.

Videre sier han: "Dette gjør jeg med en sikkerhet om Torbjørn kommer til å ivareta den daglige ledelsen på en meget god måte. Torbjørn har jobbet de siste årene som forretningsutvikler i Escali, og kjenner både virksomhet og organisasjon godt. Torbjørn er utdannet statsautorisert revisor, og har også lang erfaring fra finansmarkedene bl.a. som tidligere finansdirektør i det børsnoterte shippingselskapet Oceanteam. Hans samlede kompetanse og erfaring gjør ham godt i stand til å lede organisasjonen gjennom den fremtidige veksten vi ser for oss."

Torbjørn uttaler følgende: «Jeg er stolt og ydmyk med å ta over stafettpinnen som daglig leder i Escali Financial Systems AS fra og med januar 2021. Med fremtidig vekst og overgang til et helautomatisert finanssystem, skal vi sammen skape det beste finanssystemet i markedet!»

Gerdt forlater på ingen måte Escali, og vil fortsatt ha sitt hovedvirke og en aktiv rolle i selskapet. Han vil gjennom sin rolle som styreleder ha hovedansvaret for videreutvikling av selskapets overordnede strategi. På operativt plan vil han jobbe tett sammen med resten av organisasjonen for å fullføre overgangen til morgendagens helautomatiserte finanssystem, og ellers bistå der hvor kompetansen kan bidra i positiv retning, både i forhold til produkt, service, salg og kunder.

Tags:

Archive