NYHETER

21 Jan 2021

Tematilsyn IFRS 16

Finanstilsynet gjennomførte i 2020 et tematilsyn av ti børsnoterte foretak i forbindelse med IFRS 16 leieavtaler.

De viktigste observasjonene fra tematilsynet er:
- For få konkrete noteopplysninger om leieavtalene
- Store variasjoner i hvordan foretakene beregner lånerenten
- Det gis for lite info om leieavtalene i delårsrapportene

Dette viser viktigheten av å ha gode programvareløsninger for å håndtere IFRS 16, slik som f.eks. leasing-modulen i Escali Financials.

Tematilsyn IFRS 16 Leieavtaler - Finanstilsynet.no

 

Tags:

Archive