NYHETER

26 Oct 2021

Ny Escali Reports

Vi har lansert en helt ny versjon av Escali Reports, versjon 2.0. Den inneholder:

 • Designendringer
 • Ikke lengre krav til å ha Office 365 konto
 • Alle modellrapporter inneholder versjonsnummer
 • Brukerstatistikk
 • Bedre tilgangskontroll
 • Ikke mulig å overstyre modell-rapporter, kun lage egne rapporter basert på dette
 • Forbedringer i MasterViews (uttrekk fra Escali Financials)
 • Inneholder noen nye modell-rapporter
 • Muligheter for å legge til favoritter
 • Nytt Dashboard
 • Muligheter for lage egne rapport-kategorier

Tags: