NYHETER

8 Oct 2010

Nytt produkt: Escali Supervision

Escali PORT og Escali FORT har vi slått sammen, lagt til ytterligere funksjonalitet og endret navnet på. Det nye produktnavnet blir Escali Supervision.

Systemet vil være med å forenkle prosessene omkring:

 • Forsikringsselskapers Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering (FORT)
 • Pensjonskassers Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering (PORT)
 • Regnskapsrapportering
  • Resultat etter oppstillingsplan
  • Balanse etter oppstillingsplan
  • Kvartalsrapportering
  • Årsrapportering

For mer informasjon om produktet kan vi kontaktes på salg@escali.no.

Tags:

Documents to download

Archive