NYHETER

8 Jul 2020

Energiselskap velger Escali

Selskapet vil ta i bruk modulen utlån i Escali Financials. FORTE Vannkraft er en industriell utvikler, utbygger og eier av vannkraftverk. De bygger, eier og driver småkraftverk i Norge i nært samarbeid med grunneiere og fallretteiere.

 

30 Jun 2020

God sommer

Vi ønsker alle våre kunder, brukere, samarbeidspartnere og øvrige forretningsforbindelser en riktig fin sommer!

24 Jun 2020

Norne signerte avtale med Escali

Norne Securities AS er et fullservice verdipapirforetak med spisskompetanse innen bank, finans og kystnært næringsliv.

24 Jun 2020

Vegamot har valgt Escali

Det regionale bompengeselskapet for Midt-Norge og Nordvestlandet, Vegamot, har signert avtale med Escali om leveranse av treasury- og lånesystem.

24 Jun 2020

Foreslått kildeskatt på renter

Det er foreslått 15% kildeskatt på renter på intercompany-lån over landegrensene. Går dette gjennom vil forslaget tre i kraft 1. januar 2021.

Archive