NYHETER

27 Nov 2012

Ny utgave av Escali News

Ny utgave av Escali News
I siste nummer kan du lese om Escali RISK Manager, nye kunder, brukerseminarene og historien om Escali.

8 Nov 2012

Ny avtale i Ålesund

Spilka International tar nå i bruk Escali Financials, Aksje- og Fondsmodulen, for å forenkle administrasjon av verdipapirporteføljen. 

Spilka International er eid av eierselskapet til Spilka Industri - pionéren på glidehengslede svingvinduer (H-vinduet) og i dag verdens ledende produsent av hengsler og beslag for denne typen vinduer.  

Vi ønsker Ålesund selskapet velkommen som kunde!

8 Nov 2012

KURS: Supervision

E S C A L I S U P E R V I S I O N

8 Nov 2012

KURS: Årsoppgjør

Å R S O P P G J Ø R

1 Nov 2012

Brukerseminar - nytt konsept

E s c a l i B r u k e r s e m i n a r 2 0 1 2

Vi har herved gleden av å invitere deg til vårt 10. brukerseminar.

Helt siden 2002 har vi arrangert brukerseminar for alle brukere av Escali Financials.
Dette har blitt en god førjulstradisjon som vi synes er hyggelig å dele med våre kunder!