NYHETER

18 Nov 2013

Escali News 2013-3

Escali News 2013-3
I denne utgaven kan du lese om:
  • Nye kunder
  • Brukerseminarprogram
  • Nyansatte
  • Kommuneseminar
  • Mark-to-Market
  • Escali Online

18 Nov 2013

Velkommen til brukerseminaret 2013

E s c a l i B r u k e r s e m i n a r 2 0 1 3

Vi har herved gleden av å invitere deg til vårt 12. brukerseminar.

Helt siden 2002 har vi arrangert brukerseminar for alle brukere av Escali Financials.Dette har blitt en god førjulstradisjon som vi synes er hyggelig å dele med deg som kunde. Det er også en god mulighet til å treffe andre i din bransje.

Basert på feedback fra dere brukere blir årets seminar arrangert tidligere og delt opp i 3 deler: