NYHETER

9 Dec 2011

Avtale med livforsikringsselskap

En av landets største livforsikringsselskaper, Oslo Pensjonsforsikring, har tegnet avtale med oss for bruk av Escali Supervision. Dette er vår løsning for håndtering av pensjonskassenes og forsikringsselskapers offentlige tilsyns- og regnskapsrapportering.
 
Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) er et livsforsikringsselskap heleid av Oslo kommune. Selskapet tar hånd om pensjonsordningene innen kommunen, herunder de kommunale foretakene og kommunalt majoritetseideaksjeselskaper. I tillegg omfatter ordningen de som var ansatt ved Oslo kommunes sykehus da Staten overtok eierskapet i 2002.

Pensjonsordningene omfatter i overkant av 28 000 yrkesaktive medlemmer, nær 25 000 pensjonister og i underkant av 58 000 fratrådte medlemmer.

OPFs forvaltningskapital er over 49 milliarder kroner og selskapet har en egenkapital på 3,4 milliarder kroner.