NYHETER

10 Feb 2011

Ny avtale i offentlig sektor

Østfold Fylkeskommune bestemte seg i dag for å ta i bruk Escali Financials. Systemet skal benyttes for å forenkle oppfølgingen og rapporteringen knyttet til fylkets finansreglement. Systemet tas i bruk både på verdipapir- og gjeldsporteføljene og vil bli implementert i løpet av våren.