NYHETER

14 Feb 2012

Ny hjemmeside

Ny hjemmeside
Vi har nå oppfrisket hjemmesiden. Vi har prøvd å gjøre den nye hjemmesiden enklere og mer oversiktlig.
 
Her er vår gamle side som nå har blitt erstattet:

9 Feb 2012

Kontrakt med forsikringsselskap

Havtrygd Gjensidig Forsikring har tatt i bruk Escali Financials, Aksje- og Fondsmodulen, for å forenkle administrasjon og regnskapsføringen av verdipapirporteføljen.

Havtrygd er et gjensidig forsikringsselskap etablert av fiskere i 1927. Havtrygd er et spesialselskap for forsikring av fiskefartøyer og annen kysttonnasje.

Havtrygd forsikrer årlig verdier for nesten 5 milliarder kroner, og har en forvaltningskapital på ca. 135 millioner kroner.

Vi ønsker dem velkommen som kunde.