NYHETER

1 Mar 2010

Avtale med Akershus Energi

Kraftselskapet skifter ut eksisterende treasury- og porteføljesystem til fordel for Escali Financials. De tar i bruk modulene: Innlån, Rentederivater, Valuta og Rentepapirer. Systemet vil bli implementert i løpet av våren/sommeren 2010.

Archive