NYHETER

31 May 2010

Avtale med rederi

Wilh. Wilhlemsen erstatter eksisterende porteføljesystem til fordel for Escali Financials. Implementeringen har allerede startet. 

Vi ønsker dem hjertelig velkommen som kunde.


20 May 2010

Ny kontrakt III

Wassum AB er finansielt rådgivningsselskap og vil ta i bruk alle plasserings- og derivatmodulene i Escali Financials. Vi ønsker svenskene velkommen som kunde.


20 May 2010

Ny kontrakt II

First Securities har tegnet avtale for bruk av Escali Financials. Selskapet er et av Norges ledende meglerhus, med en sterk posisjon i det norske verdipapirhandelmarkedet. 

De tar i bruk Aksje- og rentepapirmodulene i systemet for å administrere plasseringene som gjøres i First fondene.

Vi ønsker dem velkommen som kunde!

14 May 2010

Escali News nr. 2-2010

I utgaven kan du bl.a. lese om:

  • Escali FORT
  • Nyansatte
  • Viktige meldinger
     

Du kan laste ned nyhetsbrevet ved å klikke på bildet under:

14 May 2010

Ny avtale med Norgesinvestor Securities

Verdipapirforetaket har besluttet å ta i bruk aksje- og fondsmodulen i Escali Financials. Vi ønsker Norgesinvestor Securities velkommen som kunde.