NYHETER

13 May 2014

Software-as-a-Service, SaaS

Vi kan nå tilby Software as a Service (SaaS) på våre produkter. Dette gjør at du bl.a. kan få tilgang til vår programvare via en nettleser.