NYHETER

14 May 2018

Migrering Escali Online 70,5%

Migrering Escali Online 70,5%

Hele 19 kunder har gått over på Escali Online i løpet av 2018. Dette er flere enn fra 2013 til 2015 til sammen!

11 May 2018

Escali News 1 - 2018

Escali News 1 - 2018
I første utgave av Escali News 2018 kan du lese om følgende om ny front-end, Leasing modul, webinar, lagret avkastning og mye, mye mer....

11 May 2018

Webinar IFRS 16 Leasing

Du inviteres herved til kostnadsfritt webinar om IFRS 16 og leasing.

11 May 2018

Kortsiktig del av renteswap

Etter IFRS skal neste tolv måneders avdrag og forfall på all gjeld klassifiseres som kortsiktig del av gjeld. Reglene gjelder også for renteswapper.

11 May 2018

Leasing-modul

Leasing-modulen i Escali Financials er både lansert, markedsført og tatt i bruk.