NYHETER

10 Jun 2009

Kontrakt med Overformynderiet i Oslo kommune

Overformynderiet i Oslo har besluttet at Escali Financials skal benyttes som deres nye porteføljestyringssystem. Overformynderiet - som forvalter umyndige og hjelpetrengendes midler - skal bruke systemet til å administrere og måle investeringer som gjøres rentemarkedet. De har også undertegnet avtale om bruk av Escali Data Feeder.

2 Jun 2009

Ny systemutvikler

STIG SVARTSUND (24) er ansatt som systemutvikler hos oss i Bergen. Han vil jobbe med å videreutvikle Escali sine løsninger innenfor finans, treasury og porteføljeadministrasjon. Svartsund har en Bachelorgrad i multimediaarkitektur fra NITH og er opprinnelig fra Sortland i Nordland.   

Archive