NYHETER

25 Jun 2012

Escali News 2 - 2012

Escali News 2 - 2012
  • Escali Financial Suite
  • Finansforvaltning i maritime næringer
  • Tips for bedre bruk av Escali Financials
  • Kommuneseminaret 2012
  • Brukerseminarene endrer form
  • Status SQL konvertering
  • Nye kunder 2012
Lykke til med lesningen!
Trykk på bildet under for å laste ned:

11 Jun 2012

Avtale i London

Golar Management Ltd, management selskapet til Golar LNG firmaene - et av verdens største uavhengige LNG rederier, har signert avtale for bruk av treasury modulene i Escali Financials.

8 Jun 2012

Ledig stilling: Systemutvikler

Til vårt kontor i Bergen søker vi systemutvikler. Tiltredelse høsten 2012 eller etter nærmere avtale.

Som systemutvikler vil du inngå i vårt utviklerteam. Arbeidsoppgaver vil være vedlikehold og videreutvikling av våre programvareløsninger.

4 Jun 2012

Ny kontrakt

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS har besluttet å ta i bruk innlåns- og utlånsmodulene i Escali Financials. Systemet skal benyttes for å enklere forvalte og effektivisere selskapets låneportefølje

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et av landets største e-verk - både som kraftprodusent, kraftomsetter og netteier. Kjernevirksomheten er energiproduksjon og -omsetning, nett og elektroentreprise.

I tillegg er NTE en stor aktør innen handel med forbruksartikler. De senere årene har virksomheten blitt utvidet til å omfatte områder som bredbånd, internasjonal engineeringvirksomhet og VVS.

NTE er organisert som et konsern med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS som morselskap. NTE eies i sin helhet av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Selskapet har hovedkontor i Steinkjer og i tillegg butikker, produksjonsanlegg og installasjonsavdelinger/enheter over hele Nord-Trøndelag fylke og en installasjonsavdeling i Trondheim.

NTE har 80.000 målte strømanlegg. Konsernet har tilsammen 1000 ansatte og en årlig omsetning på nær 3 milliarder kroner.

4 Jun 2012

Ny kontrakt

En av landets ledende sparebanker har tegnet avtale med Escali. Systemet er allerede under implementering og det er Treasury modulene i Escali Financials som taes i bruk.