NYHETER

25 Jun 2014

Frokostseminar for forsikringsselskaper

Når solvens II trer i kraft i 2016, er det forventet i overkant av 60 maler for rapportering til tilsynsmyndighetene. Data som skal rapporteres er på et ekstremt detaljert nivå.

Med kvartalsvis rapportering av et utvalg av skjemaene, er rapporteringskravene omfattende og disse krav kommer i tillegg til dagens FORT rapportering. For å få en oversikt over kravene inviterer vi til gratis seminar 4. september (Oslo) og 5. september (Bergen).

16 Jun 2014

Kommunal finansforvaltning

Vår nye video rettet mot kommuner og fylkeskommuner er nå tilgjengelig på Vimeo og YouTube.