NYHETER

14 Jul 2009

Kontrakt med forsikringsselskap

Assuranceselskapet Skuld har valgt Escali Financials for å håndtere verdipapirporteføljen fra a til å. Måle, administrere, rapportere og følge opp risiko. Skuld er en ledende aktør innen sjøforsikring og leverer forsikringstjenester globalt.