NYHETER

12 Jul 2012

KURS: Egenkapitalderivater

Vi ser at det er stort behov for å sette opp kurset ”Derivater til investeringsformål” da vi får mange henvendelser knyttet til dette. Henvendelsene er stort sett todelt:

12 Jul 2012

KURS: Budsjettering

Har du lyst til å lage enda bedre finansbudsjetter gjennom Escali Financials?

Hva med å lære hvordan du legger inn operasjonelle kontantstrømmer?

Har du lyst til å bli kjent med ny funksjonalitet som ligger i budsjettskjermbildet?

Hvis svaret er ”JA” på et av disse spørsmålene, er antakelig kurset i budsjettering midt i blinken for deg.

Påmelding må gjøres innen 17. august til salg@escali.no