NYHETER

8 Jul 2020

Energiselskap velger Escali

Selskapet vil ta i bruk modulen utlån i Escali Financials. FORTE Vannkraft er en industriell utvikler, utbygger og eier av vannkraftverk. De bygger, eier og driver småkraftverk i Norge i nært samarbeid med grunneiere og fallretteiere.