NYHETER

29 Aug 2012

Grunnkurs i Escali Risk Manager

Grunnkurs i Escali Risk Manager

29 Aug 2012

Grunnkurs i Escali Risk Manager

Skal dere ta i bruk Escali Risk Manager, eller planlegger dere å gjøre det? Da er dette kurset for deg!
Påmelding sendes til siv@escali.no innen 11. september.

G R U N N K U R S I E S C A L I R I S K M A N A G E R