NYHETER

29 Aug 2017

Anaxo Capital velger Escali som porteføljesystem

Det Oslo-baserte selskapet forvalter ca. 1.7 mrd NOK på vegne av et 60-talls investorer.