NYHETER

21 Sep 2018

Release notes

Alle Online kunder har nå fått ny versjon.

12 Sep 2018

Kurs IFRS og finansielle instrumenter

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en grundig innføring i IFRS. Godkjennes som 6,5 timer etterutdanning i regnskap for regnskapsførere og revisorer. Følgende vil bli gjennomgått: leieavtaler, valutaeffekter, måling til virkelig verdi, samt ulike typer av finansielle instrumenter og opplysningsbehovet IFRS krever.