NYHETER

7 Sep 2020

Nowa-renter i Escali

Vi har nå startet å distribuere Nowa-renter, statsobligasjonsrenter, renter på statskasseveksler og styringsrenter (foliorenten).