NYHETER

9 Dec 2011

Avtale med livforsikringsselskap

En av landets største livforsikringsselskaper, Oslo Pensjonsforsikring, har tegnet avtale med oss for bruk av Escali Supervision. Dette er vår løsning for håndtering av pensjonskassenes og forsikringsselskapers offentlige tilsyns- og regnskapsrapportering.
 
Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) er et livsforsikringsselskap heleid av Oslo kommune. Selskapet tar hånd om pensjonsordningene innen kommunen, herunder de kommunale foretakene og kommunalt majoritetseideaksjeselskaper. I tillegg omfatter ordningen de som var ansatt ved Oslo kommunes sykehus da Staten overtok eierskapet i 2002.

Pensjonsordningene omfatter i overkant av 28 000 yrkesaktive medlemmer, nær 25 000 pensjonister og i underkant av 58 000 fratrådte medlemmer.

OPFs forvaltningskapital er over 49 milliarder kroner og selskapet har en egenkapital på 3,4 milliarder kroner.

28 Nov 2011

Ny rederikunde

Grieg Shipping Group AS har besluttet å ta i bruk Escali Financials for bokføring av verdipapirporteføljen.

Selskapet tar i bruk modulene Aksjer/Fond og Valuta.
 
Vi ønsker dem velkommen som kunde.

28 Nov 2011

25 Nov 2011

Ny utgave av Escali News

Ny utgave tilgjengelig. I denne utgaven kan du lese om:
 • Årets brukerseminar
 • Escali på Gasellelisten
 • Nyansatte i Escali
 • Ny oversettelse av programvare
 • Escali med egen LinkedIn profil
 • Gratis valutakurser fra Norges Bank
 • Nye Escali kunder
 • Konverteringsstatus SQL
 • Nytt i Escali Financials
 • Fasadelogo
 • Nye lokaler i Oslo
 • Ny brosjyre om Escali Supervision

24 Oct 2011

3. år på Gasellelisten

For tredje år på rad er vi på Gasellelisten - en liste over selskaper som minst har doblet omsetningen siste 4 år og har positivt samlet driftsresultat. 
Under 2 % av landets bedrifter er på Gasellelisten. Av disse er det svært få som er på listen for tredje året på rad.
Vi takker våre ansatte, kunder og brukere for at vi igjen er på Gasellelisten for 2011.