Escali Data Manager

ESCALI DATA MANAGER - Service for automatisk import, eksport og prosessering av data

Escali Data Manager er en service for automatisk import, eksport og prosessering av data, Altså vår egen Robotics-løsning. Systemet kan for eksempel importere valutakurser, renter, verdipapirkurser og stamdata på obligasjoner fra Bloomberg på pre-definerte tidspunkter. Banksaldoer kan også importeres. Du kan også eksportere porteføljedata til Infront for eksempel hver time slik at du kan følge verdipapirporteføljen live. Escali Data Manager har grensesnitt mot Infront, Nomentia, Analyste, Fixrate, Visma.NET, Visma eAccounting, IFS, Bloomberg, Refinitiv, Norges Bank, Banqsoft, Nordic Bond Pricing, DNB Markets, Nordic Trustee, Trezone  og cirka 120 banker. I tillegg er det støtte for CSV og Excel import- og eksport. Servicen automatiseres også en del rutineoppgaver i vår programvare, som f.eks. rentereguleringer.


I dagens versjon kan vi importere eller eksportere følgende data:

 • Banksaldoer (ca. 120 banker internasjonalt)
 • Fixrate-plasseringer
 • Markedskurser 
 • Valutakurser
 • Referanserenter
 • Stamdata
 • Transaksjoner
 • Porteføljedata
 • Kontantstrømmer
 • Hovedbokstransaksjoner
 • Benchmarks