Blogg

Endringer i rapporteringskrav for Solvens II, fra og med 4. kvartal 2019
9 Aug 2019
Oppdatert Solvens II-Regelverk
26 Jun 2019
Gir lettelse i kapitalkrav for langsiktige investeringer
Markedsrisiko i pensjonskassene
9 May 2019

Rapport viser at markedsrisiko er avgjørende for soliditetssituasjonen i pensjonskassene

Solvenskapitalkrav og valutasikring
26 Mar 2019
RSS