Blogg

Er du klar for nye referanserenter?
28 Jun 2021

Dette er siste nytt om alternative referanserenter. Forsvinner NIBOR? Hvilken dato er den siste for LIBOR? Hva skjer med EURIBOR? Hva med STIBOR og CIBOR?

Endringer i Solvens II regelverk gjelder i Norge fra 30.06.2020
28 May 2020
Endringer i rapporteringskrav for Solvens II, fra og med 4. kvartal 2019
9 Aug 2019
Oppdatert Solvens II-Regelverk
26 Jun 2019

 

Gir lettelse i kapitalkrav for langsiktige investeringer

 

 
Markedsrisiko i pensjonskassene
9 May 2019

Rapport viser at markedsrisiko er avgjørende for soliditetssituasjonen i pensjonskassene

RSS
12