Blogg

Endringer i Solvens II regelverk gjelder i Norge fra 30.06.2020
28 May 2020
Endringer i rapporteringskrav for Solvens II, fra og med 4. kvartal 2019
9 Aug 2019
Oppdatert Solvens II-Regelverk
26 Jun 2019

 

Gir lettelse i kapitalkrav for langsiktige investeringer

 

 
Markedsrisiko i pensjonskassene
9 May 2019

Rapport viser at markedsrisiko er avgjørende for soliditetssituasjonen i pensjonskassene

Solvenskapitalkrav og valutasikring
26 Mar 2019
RSS