Blogg

Friday, August 9, 2019

Endringer i rapporteringskrav for Solvens II, fra og med 4. kvartal 2019

Som varslet av Finanstilsynet i går, har EIOPA sendt forslag til endringer i rapporteringsstandardene under Solvens II som skal gjelde fra og med rapporteringen per 4. kvartal 2019 til EU Kommisjonen. Vi forventer at disse endringer vil være godkjent av Kommisjonen.

Taksonomiversjon 2.4.0 som skal benyttes fra samme tidspunkt er også publisert. Escali oppdaterer våre systemer for den nye taksonomi etter Q3 rapporteringen slik at det er klar i god tid for Q4 rapporteringen.

Vi har hatt en gjennomgang av det foreslåtte endringene, og har laget et sammendrag over de mest relevante endringene som er foreslått:

Rapport S.06.02.01 (Liste over eiendeler)

 • Fremover vil det være påkrevd å oppgi om man har brukt full fond gjennomlysning i beregningen av SCR eller en forenklet metode.
 • Listen over deltakerinteresse er endret til å inkludere fond som separat kategori.
 • Ratingbyrå listen er oppdatert
 • 2 nye kreditkvalitetstrinn for ikke-ratede obligasjoner og lån og på grunn av forenklet beregning av SCR

Rapport S.08.01.01 og S.08.2.01 (Derivater)

 • Motpartsinformasjon som tidligere var påkrevd bare for OTC derivatives er nå påkrevd for alle.
 • Ratingbyrå listen er oppdatert

 

Rapport S.25.01.01 (SCR)

 • Krav til å oppgi om et gjennomsnitt skattesats brukes i SCR beregning (bare aktuelle om selskapet redusere SCR for den tapsabsorberende evne av utsatt skatt)
 • Ny seksjon hvor man oppgi utsatt skattefordel for og etter sjokk samt en begrunnelse for utnytelse av den tapsabsorberende evne:

 

Before the shock

After the shock

LAC DT

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA carry forward

R0610

 

 

 

DTA due to deductible temporary differences

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

 

LAC DT

R0640

 

 

 

LAC DT justified by reversion of deferred tax liabilities

R0650

 

 

 

LAC DT justified by reference to probable future taxable economic profit

R0660

 

 

 

LAC DT justified by carry back, current year

R0670

 

 

 

LAC DT justified by carry back, future years

R0680

 

 

 

Maximum LAC DT

R0690

 

 

 

 

DTA = Deferred tax assets (utsattskattefordel)

DTL = Deferred tax liabilities (utsattskatteforpliktelser)

LAC = Loss absorbing capacity (tapsabsorberende evne)

 

S.26.01.01 (Markedsrisiko)

 • Noen endringer til beskrivelser og referanser
 • Nye felter for langsiktige investeringer i aksjer som oppfyller krav til redusert SCR
 • Nye rader for “qualifying infrastructure corporate equities”
 • Flere rader med en større fordeling av verdipapiriseringer («securitisations»)
 • Ny felt om forenklinger i konsentrasjonsrisiko beregningen

S.26.02- S.26.07 og S.27.01

 • Noen endringer i forbindelse med forenklede metoder i SCR beregningen.

Oppsummering

Den økt fokus på den tapsabsorberende evne av utsatt skatt og det blir viktig å vurdere hvor mye kan benyttes til å redusere SCR kravet (basert på blant annet forventet fremtidig overskudd i et sjokk scenario).

Dersom selskapet har langsiktige investeringer i aksjer som oppfyller krav til redusert SCR (se vår forrige blogg innlegg), så bør SCR beregningen tilpasses og det er en god del ekstra felter i rapport S.26.01 som bør tas hensyn til.

I tillegg til endringene i rapportering, inneholder den nye taksonomien ca 100 nye valideringer som må tas hensyn til. Alle disse vil være inkludert i validering som gjennomføres i Escali Supervision. Vi anbefale imidlertid at selskaper validere filene for Q4 og årsrapporten i god tid før fristen.

Please login or register to post comments.