Blogg

Thursday, May 28, 2020

Endringer i Solvens II regelverk gjelder i Norge fra 30.06.2020

Som varslet i vår tidligere artikkel (https://escali.no/blogg/ArtMID/2508/ArticleID/318/Oppdatert-Solvens-II-Regelverk) fastsatt EU-kommisjonen endringer i Solvens II-regelverket i fjor for å gi blant annet en lettelse i kapitalkravene for langsiktige investeringer i selskaper (gjennom forordning (EU) 2019/981). Det stilles imidlertid en rekke krav som må være innfridd for å kunne benytte det reduserte kapitalkravet og du kan lese mer om disse i overnevnt artikkel.

I tillegg er det foretatt andre endringer i kapitalkravberegningen, herunder:

  • Kalibrering av premie- og reserverisiko i følgende skade- og helseforsikring
  • Kalibreringen av kapitalkravet for katastroferisiko i skade- og helseforsikring
  • Det åpnes for nye metoder for beregning av kapitalkrav for investeringer i ikke-ratede obligasjoner og lån
  • Endringer i motpartsrisiko for derivater med sentrale motparter.

Forordningen inneholder også en rekke andre endringer, herunder retting av feil i gjeldende forordning og endringer av forenklingshensyn.

Forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, og Finanstilsynet har nå fastsatt endring i Solvens II-forskriften slik at forordningen blir gjeldende for norske foretak fra 30. juni 2020

Link til Forordningen

Please login or register to post comments.