Kurs/Seminar

9 Sep 2019

Bergen Kommunale Pensjonskasse er klar for den nye EIOPA-rapporteringen

Bergen Kommunale Pensjonskasse (BKP) er blant Norges største pensjonskasser og forvalter en pensjonskapital på nærmere 18 mrd. norske kroner. BKP omfattes av EIOPA sin nye rapportering for pensjonsforetak, som trer i kraft fra og med 3. kvartal 2019.
Pensjonskassen har gjennomført en vellykket test-rapportering og anser seg godt forberedt til å imøtekomme rapporteringskravene.

 

Les mer...

24 May 2019

Webinarserie

Invitasjon til webinarserie for pensjonskasser og forsikringsselskaper

4 Dec 2018

Solvens II oppdatering - endret rapporteringstandard gjelder fra 4. kvartal 2018

EU-kommisjonen vedtar endringer i rapporteringsstandarden fra 4. kvartal 2018.

 

3 Nov 2017

Netfonds Livsforsikring velger Escali til Solvens II rapportering

Netfonds Livsforsikring tar i bruk Escali Financials og Escali Supervision

27 Mar 2017

12