NYHETER

24 May 2019

Webinarserie

Gjennom vår webinarserie ønsker vi å gi et innblikk i hvordan man effektivt kan benytte våre systemer til å imøtekomme myndighetenes krav på en mest mulig effektiv måte.

Webinarserien er åpen både for eksisterende kunder og andre som er interessert i å se på hvordan man kan effektivisere prosessen rundt investeringer, regnskap og rapportering.

Hver sesjon varer i ca 30 minutter, og det er ikke kostnader forbundet med å melde seg på. Du kobler deg enkelt på fra PC-en gjennom å følge en link som sendes de som er påmeldt. Det vil også være mulig å få tilsendt opptak av webinarene i etterkant.

Påmelding skjer enkelt ved å klikke på «Påmelding» under de sesjonene du ønsker å delta på.

 

 

Tid / Ansvarlig / Påmelding

Effektiv porteføljeadministrasjon med Escali Financials

04.06:2019 kl 09:00

I Escali kan du effektivt administrere og regnskapsføre dine investeringer, samt enkelt følge med på hvordan avkastningen utvikler seg. Vi går igjennom hvordan du kan føre eller importere transaksjoner og markedsdata. Effektiv porteføljeadministrasjon inkludert automatisere periodiseringer henger nøye sammen med ulike rapporteringskrav til tilsynsmyndigheter.

Gerdt Vedeler

 

Påmelding

 

Fondsgjennomlysning og stresstesting av markedsrisiko

06.06.2019 kl 09:00

Etter regelverket stilles det strenge krav til at du har full kontroll på markedsrisikoen, helt ned enkeltpapirnivå i fondene du investerer i. Escali Financials gir deg en løsning som gjør det mulig, på en effektiv måte, å få kontroll på denne risikoen. Dette grunnlag brukes deretter for å stressteste markedsrisiko i tråd med regelverket.

 

Tord T. Stensletten /

Gerdt Vedeler

 

Påmelding

 

EIOPA / IORP rapportering for pensjonskasser

11.06.2019 kl 09:00

Her tar vi en grundig gjennomgang av den nye rapporteringen som kommer for pensjonskassene, og hvordan du effektivt kan gjennomføre denne.

 

Andrew Sweetmore

 

Påmelding

 

Effektiv PORT / FORT - rapportering

13.06.2019 kl 09:00

Myndighetenes nasjonale rapportering blir fortsatt viktig. Vi går igjennom hvordan du enklest mulig kan produsere PORT- eller FORT- rapportene til myndighetene.

 

Gerdt Vedeler

 

Påmelding

 

Effektiv avkastnings- og risikomåling og oppfølging av rammer

18.06.2019 kl 09:00

Med Escali kan du holde meget god kontroll og oversikt over selskapets avkastning og risiko, samt rapportere dette på en enkel måte. Vi ser på oppbygging og oppfølging av rammer og allokering, avkastnings- og benchmarkmåling, attribusjon og beregning av risikomål.

 

Gerdt Vedeler

 

Påmelding

 

Effektiv produksjon av års- og kvartalsregnskap

20.06.2019 kl 09:00

Vi går igjennom hvordan du kan legge til rette for en automatisert og effektiv produksjon av regnskap etter oppstillingsplan, både til kvartalsregnskapet og årsregnskapet. Vi ser på hvordan vi får en automatisert fordeling av driftskostnader, og produserer grunnlag for noter til regnskapet.

 

Gerdt Vedeler

 

Påmelding

 

Tags: