Produkter

Escali Financial Suite

Escali Financial Systems AS kan i dag tilby flere systemer, som kan kjøres sammen eller selvstendig. Systemene er også tilgjengelig som en skytjeneste (SaaS). Escali Financial Suite består av:


Programvare for å forenkle rutiner forbundet med forsikringsselskapers- og pensjonskassers offentlige tilsyns- og regnskapsrapportering. 

  

 • Solvens II
 • FORT/PORT
 • Regnskap etter oppstillingsplan
 • Regnskapsnoter

Programvare for administrasjon og måling av finansielle instrumenter. Håndterer finansielle instrumenter både på aktiva og passiva siden og dekker oppgaver både til front-, middle- og backoffice. Det er både et porteføljestyrings-, treasury- og komplett finanssystem.

Systemet består av følgende moduler:

 • Aksjer/Fond: For administrering og måling av investeringer i aksjer og fond
 • Rentepapirer: For administrering og måling av plasseringer i rentebærende papirer
 • Derivater: For administrering og måling av derivater knyttet til egenkapitalinstrumenter, råvarer, kraft og frakt
 • Innlån: For administrering av innlån
 • Utlån: For administrering av utlån
 • Rentederivater: For administrering og måling av derivater knyttet til renter
 • Valuta: For administrering og måling av terminkontrakter og derivater knyttet til valuta, samt valutaspothandel.
 • Bank/Likviditet: For håndtering av sparekonti, tidsinnskudd på bankkonti, operasjonelle kontantstrømmer, likviditet og cash/kontanter.

Programvare for analyse og rapportering av finansiell risiko. Systemet inneholder funksjonalitet for avansert strategi- og mandatovervåking, allokerings- og attribusjonsanalyse, sammensatte benchmarks og beregning av risikomål.


Programvare for automatisk import og eksport av data

mporterer f.eks. valutakurser, markedskurser, renter og stamdata kl. 02.31 fra Bloomberg automatisk. Grensesnitt finnes bl.a. mot Infront, Norsk Tillitsmann / Stamdata.no, Thomson Reuters og Bloomberg.