Escali Data Feeder

Escali Data Feeder

 

Escali Data Feeder er en applikasjon for automatisk levering av data fra/til eksterne systemer til/fra finanssystemet Escali Financials

Flere leverandører av data

Systemet installeres på server og sørger for å importere data til finanssystemet Escali Financials f.eks. kl 02:03 hver natt. Systemet kan også eksportere data automatisk. Escali Data Feeder kan i dag hente data fra bl.a. Bloomberg, Thomson Reuters, Infront, Norges Bank og Stamdata.no / Norsk Tillitsmann.

Escali Financial Systems AS har i dag partnerskap med verdens ledende leverandører av markedsdata. Vi har har derfor tilgang til all nødvendig knowhow, dokumentasjon og teknologi. Vi er bl.a. Bloomberg Development Partner og Thomson Reuters Application Partner. I tillegg har vi godt samarbeid med andre ledende leverandører av data. Har du en leverandør av data vi ikke er integrert mot, lager vi mer enn gjerne et grensesnitt.

Hvilke type data kan i dag hentes inn?

  • Markedskurser
  • Valutakurser
  • Renter og rentekurvedata
  • Stamdata på rentepapirer, aksjer og fond
  • Transaksjoner (import og eksport)

Hvorfor Escali Data Feeder?

• Automatiserer prosessen omkring import

Sparer tid og ressurser

Slipper å trykke manuelt på "import"

• Ikke avhengig av kompetanse vedr. manuell registrering

• Muligheter for automatisk eksport av data

• Bedre datagrunnlag

Gir bedre beslutningsgrunnlag

• Bedre sammenlignings- og analysegrunnlag

Unngår registreringsfeil

• Har "offisielle" kurser lagret

• Fleksibelt system

Vi legger gjerne til nye grensesnitt / funksjoner for deg

• Driftssikkert system

• Data blir automatisk lagret til tross for:

Sykdom

• Ferieavvikling

Glemsel

• En hektisk hverdag

For ytterlige informasjon om Escali sine produkter, kan du gå inn på www.escali.no eller kontakte oss på 55 52 77 70