Escali Financials

Escali Financials

Enten din virksomhet investerer, låner ut eller inn penger eller benytter seg av derivater og terminkontrakter eller er opptatt av likviditetsstyring kan Escali tilby effektive løsninger. Escali Financials gir deg full kontroll og oversikt over selv den mest avanserte finansielle balanse.

Systemet automatiserer de fleste rutiner og beregninger, samtidig som det kan knyttes opp mot virksomhetens øvrige datasystemer. Escali Financials er både et porteføljesystem, treasury system og et internbanksystem - et komplett finanssystem!

En helhetlig løsning

Våre løsninger håndterer de aller fleste finansielle instrumenter som brukes i dag, både på plasserings-, låne- og sikringssiden, samt likviditet. Escali Financials er modulbasert, hvilket gjør at du kun betaler for funksjonalitet som er relevant for din virksomhet.

På plasseringssiden takles investeringer både i aksjer, fond, KS-andeler, rentebærende papirer og i derivater som opsjoner, futures/forwards og tegningsretter. Systemet håndterer også shorthandel 100%.

På lånesiden håndteres både banklån, intercompany lån, mellomregning og mellomværende, syndikatlån, obligasjons- og sertifikatlån og profesjonelle utlån. Systemet takler både annuitets-, serie- og bullettlån, samt variable strukturer. I tillegg er nesten et titalls renteberegningsmetoder tilgjengelig. Systemet håndterer både flytende og fast rente.

Rentestyring ved bruk av SWAP'er, FRA's, Caps, Collars og Floors kan enkelt administreres i systemet, enten disse benyttes aktiva eller passiva siden.

I valutamodulen takler systemet både spothandel, sikring og spekulasjon ved hjelp av valutaterminer og -opsjoner.

I cash og likviditetsmodulen kan du legge inn banktransaksjoner eller saldoer. Det er også muligheter for å importere dette. I tillegg kan du legge inn operasjonelle kontantstrømmer. Sammen med finansielle kontantstrømmer som finnes i andre moduler, kan du få komplett oversikt over likviditetsbehovet fremover.

Alle transaksjoner registreres i ett skjermbilde, uavhengig av hvilke type instrument det er snakk om eller hvilke moduler du bruker. Du slipper dermed å gå inn og ut av ulike moduler eller systemer for å få dem registrert.

Effektive løsninger

Systemet er laget for å effektivisere og automatisere all finansforvaltning. Alle finansbilag føres eller importeres inn i Escali Financials og konteres automatisk. Transaksjonene overføres så til ditt regnskapssystem, slik at du slipper dobbeltregistrering.

De aller fleste aktuelle beregninger gjennomføres automatisk i Escali Financials. Dette innebærer at f.eks. realisert gevinst beregnes automatisk når en posisjon selges. Videre får du automatisk beregnet kurtasje, påløpte renter, urealisert tap/gevinst, agio/disagio, periodiske renter, kjøp og salg av renter, pris og amortisert kost.

Kurser og stamdata på verdipapirer kan enkelt importeres via Escali Data Feeder fra eksterne datakilder, som f.eks. Thomson Reuters, Infront, Bloomberg, Norges Bank og Norsk Tillitsmann / stamdata.no. Dette gjør at du sparer tid, samtidig som mulige feilkilder reduseres.

Oversiktlige løsninger

Har du en plasseringsportefølje får du enkelt ut avkastningsmålinger som følger moderne finansteori og internasjonale standarder for avkastningsmåling (bl.a. GIPS). Du kan få ut rapporter som tar hensyn til alle elementer som påvirker resultatet, og du kan enkelt måle avkastningen mot benchmarks. Slike målinger kan foretas på alle nivåer i porteføljen din, både på enkeltinvesteringer, delportefølje-, klient- og konsernnivå.

Det finnes oversikter over hvilken risiko din portefølje er eksponert for, både ved å se på allokeringer i forhold til verdipapirtyper, bransjer, region, risiko, rating, sektor, durasjon og valuta. Du kan også se på enkeltinvesteringenes standardavvik i forhold til en gitt benchmark.

Rentestyring er viktig dersom du har en låneportefølje. I våre systemer får du enkelt frem rentekostnader og sammensetning ift durasjon og risiko. Det er enkelt å få ut gode oversikter over forfall og avdrag, kontantstrømmer og påløpte renter. Det er også mulig å se hvilke konsekvenser ulike rentescenarier vil ha for porteføljen i fremtiden.

Ved hjelp av få klikk kan du i løpet av kort tid lage komplette finans- og operasjonelle budsjetter gjennom systemet inkludert utskrift av godt visualiserte budsjett- og prognoserapporter.

Anerkjente løsninger

Mange av Nordens største bedrifter og mest profesjonelle aktører innenfor investering og finansiering benytter seg av Escali Financials.

Escali Financials baserer seg på ledende standarder, bl.a:

 • IFRS (International Financial Reporting Standard)
 • IAS (International Accouting Standard)
 • NRS (Norsk Regnskapsstandard)
 • US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles in the United States)
 • GIPS (Global Investment Performance Standard)
 • GICS (Global Industry Classifikcation Standard)
 • NFF's rentekonvensjoner for det norske rentemarkedet
 • PORT (Pensjonskassenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering)
 • FORT (Forsikringsselskapenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering)
 • ORBOF
Moderne og brukervennlige løsninger

Når du logger deg på systemet, vil menyvalgene være tilrettelagt for ditt behov. Du har derfor bare tilgang til den funksjonalitet du føler er nødvendig.

Avanserte muligheter for å gi begrenset tilgang på klient-, delportefølje-, meny-, modul- eller oppgavenivå er nå tilgjengelig. Dette gjør systemet både sikrere, mer brukervennlig og skalerbart.

Tjenester som kan tilbys i forbindelse med systemene

Escali Financial Systems AS kan tilby en rekke tjenester i forbindelse med systemet. Her er noen av dem:

 • Innlegging/import av historiske transaksjoner.
 • Innlegging av basis- og stamdata på lån og rentepapirer.
 • Import av historiske kurser.
 • Avstemming av inngående beholding mot regnskap.
 • Utvikling av grensesnitt mot regnskapssystem og/eller kursleverandør.
 • Utvikling av spesialtilpasset funksjonalitet eller skreddersydde rapporter.
 • Bedriftsintern og individuell opplæring.
 • Standardkurs på alle nivåer

Vi utfører våre tjenester både raskt, nøyaktig og kostnadseffektivt.

Escali Financials kan kjøres enten som enbruker eller flerbruker i nettverk, og leveres på SQL Server 2005. Det er mulig å legge inn et ubegrenset antall klienter i systemet, noe som gjør det mulig å administrere porteføljene til flere klienter samtidig.

Systemet er integrert med Microsoft Office. Du kan f.eks. ved et enkelt museklikk få overført rapporter til Word eller Excel. Rapportene kan sendes som vedlegg til e-post, og kan lagres på HTML-format slik at du kan legge dem ut på inter- eller intranettet.

Escali Financials leveres med et enkelt og brukervennlig windows grensesnitt, som er enkelt å lære og bruke. Både rapporter og skjermbilder er godt visualiserte, gjennom utstrakt bruk av både grafikk og farger.