Escali Risk Manager

Escali Risk Manager

Escali RISK Manager er vår løsning for analyse og rapportering av finansiell risiko.

Systemet inneholder funksjonalitet for svært fleksibel aggregatoppbygging, som er selve grunnpilaren for å følge opp selv de mest komplekse strategier, mandater og finansreglement.

Escali RISK Manager inneholder følgende funksjonalitet:

 • Strategi- og mandatovervåking
 • Benchmarking inkl. Sammensatte benchmarks
 • Allokeringsanalyse
 • Avkastningsmåling
 • Attribusjonsanalyse
 • Beregning av risikomål (kovarians, standardavik, beta, alfa, sharpe ratio, tracking error)

I tillegg kommer det funksjonalitet for:

 • Stresstesting
 • Value-at-Risk
 • Fund transparency

Systemet er modulbasert og består av en brukervennlig rapportgenerator hvor du selv kan velge farge og hvilke rapportelementer som skal være med i en rapport.

Systemet består av følgende moduler:

 • Grunnmodul (Aggregater, strategi- og mandatovervåking, benchmarking, avkastning)
 • Risikomodul (Attribusjonsanalyse, risikomål)
 • Stresstesting - Kommer
 • Value-at-Risk - Kommer
 • Fund transparency - Kommer

Ring oss for mer info.