Assistanse og outsourcing

Assistanse og outsourcing

Escali har bistått kunder med alle deler av Solvens II-rapporteringen siden forberedende rapportering i 2015, og har mye erfaring som kan hjelpe ditt selskap med en vellykket Solvens II-rapportering.

• Kartlegging av datagrunnlag/GAP-analyse
• Behovskartlegging. Solvens II er et omfattende regelverk, men hva er relevant for ditt selskap?
• Datainnhenting. Spesielt på investeringssiden kan det være utfordrende å få tak i nødvendige data. Vi har erfaring med å hente inn data fra forvaltere og andre leverandører 
• Beregning av stresstest/solvenskapitalkrav (SCR). Vi kan bistå med beregning av SCR-krav innen alle områder av Solvens II-rapporteringen 
• Datakontroll og validering. Vi sikrer at alle data og rapporter er validert før innsendelse

Outsourcing

Har dere ikke nok ressurser til å håndtere Solvens II-rapportering selv?

Outsource for eksempel produksjon av QRT-ene til Escali, så vil dere spare mye tid!
Vi kan ta det som er mest tidskrevende eller utfordrende (for eksempel data i forbindelse med investeringsportefølje), eller vi kan ta alle QRT-ene.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende diskusjon om hvordan vi kan hjelpe dere å komme i mål med Solvens II-rapporteringen