Fondsgjennomlysning

Fondsgjennomlysning

Escali Financials har funksjonalitet for full fondsgjennomlysning. Fondsinnholdet brukes videre i stresstestmodulen hvor vi leverer stresstesting på papirnivå.

Via et enkelt brukergrensesnitt kan man importere data og utføre alle stresstestberegninger som kreves for Solvens II-rapportering på fondsinnhold.

Escali Financials har en sømløs integrasjon med Solvens II-rapporteringsverktøyet Escali Supervision.

Fondsgjennomlysning kan være en utfordrende prosess. Varierende kvalitet på data man får tilsendt av fondsforvaltere, samt de omfattende kravene som stilles for Solvens II-rapportering gjør dette tidkrevende. Ved hjelp av Escali sine programvarer kan dere forenkle dette arbeidet betraktelig! Om ønskelig kan vi bistå dere med denne, eller andre deler av Solvens II-rapporteringen. Gjennom et tett samarbeid med våre kunder har vi opparbeidet solid kompetanse på alle ledd av Solvens II-rapporteringen.