Rapportering

Escali Supervision er vårt system for kvantitativ Solvens II rapportering. Supervision gir dere en enkel løsning for import og validering av data som kreves. 

Systemet gir en stor grad av automatisering med import fra forsystemer, f.eks:

  • Regnskapssystem
  • Porteføljesystem
  • Forsikringssystem 

Vi dekker alle de påkrevde QRT’ene for Solvens II:

  • Årlig- og kvartalsvis rapporter
  • Foretaks- og gruppe rapportering
  • QRT rapporter for SFCR (Solvens og Finansiell Stilling Rapport)