Stresstesting (SCR)

SCR - Stresstesting

Escali har fullverdig funksjonalitet for beregning av solvenskapitalkrav innen alle områder av Solvens II-rapporteringen.

Spesielt på investeringssiden stilles det store krav til stresstesting på papirnivå, også innad i fond. Våre løsninger ivaretar disse kravene og tar hensyn til alt av underliggende fondsdata.

Vårt rapporteringsverktøy, Escali Supervision, beregner alle diversifiseringseffekter og produserer QRT-ene i forbindelse med stresstesting.